Thông báo

Hiện vật khảo cổ (37)

Thứ hai, 07 13 2020

Mảnh thân đồ gốm – Thuộc sưu tập hiện vật Ba Xã, huyện Văn Quan,  thám sát năm 1997 

Thứ hai, 07 13 2020

Mảnh vỏ trai- Thuộc sưu tập hiện vật Mai Pha khai quật năm 1996.

Thứ hai, 07 13 2020

Bi Gốm – Thuộc sưu tập hiện vật Mai Pha khai quật năm 1996.

Thứ hai, 07 13 2020

Công cụ ghè đẽo - Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH hậu kỳ đá mới.

Mảnh vỡ rìu có vai Featured
Thứ hai, 07 13 2020

Mảnh vỡ rìu có vai – Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH hậu kỳ đá mới.

Thứ hai, 07 13 2020

Rìu lưỡi xéo – Hiện vật văn hóa Đông Sơn 

Trang 1 / 7

Hiện vật tiêu biểu

 
Cảnh Hựu Nguyên Bảo – Đời Tống Nhân Tông năm 1034 -1038
Mảnh vỡ rìu có vai – Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH...
Còm Lót – Dụng cụ dùng để đựng kim , chỉ của dân tộc Nùng
Bom bi hình quả trẩu - Giặc Mỹ ném xuống xã Quang Lang, huyện Chi Lăng thời kỳ 1965 – 1968 –...

Video

Liên kết websiteThống kê truy cập

2713790
Hôm nay
Tất cả
850
2713790