Hiện vật khảo cổ

Hiện vật khảo cổ (37)

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:49

Mảnh thân đồ gốm

Mảnh thân đồ gốm – Thuộc sưu tập hiện vật Ba Xã, huyện Văn Quan,  thám sát năm 1997 

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:48

Mảnh vỏ trai

Mảnh vỏ trai- Thuộc sưu tập hiện vật Mai Pha khai quật năm 1996.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:47

Bi Gốm

Bi Gốm – Thuộc sưu tập hiện vật Mai Pha khai quật năm 1996.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:46

Công cụ ghè đẽo

Công cụ ghè đẽo - Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH hậu kỳ đá mới.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:45

Mảnh vỡ rìu có vai

Mảnh vỡ rìu có vai – Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH hậu kỳ đá mới.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:43

Rìu lưỡi xéo

Rìu lưỡi xéo – Hiện vật văn hóa Đông Sơn 

Page 1 of 7

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 51

Tất cả 2808083

Videos

Liên kết website