Hiện vật khảo cổ

Hiện vật khảo cổ (37)

Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 15:30

Răng Gấu tre

Răng gấu treThuộc bộ sưu tập Hang Cốc Mười Tràng Định

Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 15:27

Răng tê giác một sừng

Răng tê giác một sừng – Thuộc bộ sưu tập hang Cốc Mười Tràng Định

Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 15:26

Răng voi răng kiếm

Răng voi răng kiếm (răng hàm)Thuộc bộ sưu tập Hang Cốc Mười Tràng Định

Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 09:23

Dao găm đồng

Dao găm đồng - Thuộc bộ sưu tập hiện vật Văn hóa Đông Sơn

Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 09:22

Răng hàm voi Châu Á

Răng hàm voi Châu Á , sưu tập tại Di chỉ hang Cốc Mười, Tràng Định

Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 07:47

Mảnh Tước

Mảnh tước  - Thuộc nhóm hiện vật sưu tầm tại Di chỉ Thẩm Đán Lài khảo sát năm 2004

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 4

Tất cả 2841054

Videos

Liên kết website