Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:48

Mảnh vỏ trai

Mảnh vỏ trai- Thuộc sưu tập hiện vật Mai Pha khai quật năm 1996.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:47

Bi Gốm

Bi Gốm – Thuộc sưu tập hiện vật Mai Pha khai quật năm 1996.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:46

Công cụ ghè đẽo

Công cụ ghè đẽo - Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH hậu kỳ đá mới.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:45

Mảnh vỡ rìu có vai

Mảnh vỡ rìu có vai – Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH hậu kỳ đá mới.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:43

Rìu lưỡi xéo

Rìu lưỡi xéo – Hiện vật văn hóa Đông Sơn 

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 04:08

Đầu Sư tử

Đầu sư tử - Bộ đạo cụ múa sư tử của dân tộc Tày, Nùng

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 2

Tất cả 2841052

Videos

Liên kết website