Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:48

Mảnh vỏ trai

Mảnh vỏ trai- Thuộc sưu tập hiện vật Mai Pha khai quật năm 1996.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:47

Bi Gốm

Bi Gốm – Thuộc sưu tập hiện vật Mai Pha khai quật năm 1996.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:46

Công cụ ghè đẽo

Công cụ ghè đẽo - Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH hậu kỳ đá mới.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:45

Mảnh vỡ rìu có vai

Mảnh vỡ rìu có vai – Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH hậu kỳ đá mới.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:43

Rìu lưỡi xéo

Rìu lưỡi xéo – Hiện vật văn hóa Đông Sơn 

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 04:08

Đầu Sư tử

Đầu sư tử - Bộ đạo cụ múa sư tử của dân tộc Tày, Nùng

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 66

Tất cả 2845891

Videos

Liên kết website