Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 04:15

Mũ trẻ em

 Mũ trẻ em. Thuộc bộ sưu tập trang phục dân tộc Nùng cháo Bắc Sơn

Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 04:10

Súng lục K54

 Súng lục K54. Do tỉnh đội Lạng Sơn cấp phát cho ông Bế Chu Lang (Nguyên phó chính ủy trung đoàn 176, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh LS khóa 1980-1985) năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông đã sử dụng trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sau này.

Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 04:02

Mảnh xẻng đá

Mảnh xẻng đá. Hiện vật khảo cổ phát hiện tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.Thuộc văn hóa hậu kỳ đá mới ± 4000 - 3000 năm cách ngày nay.

Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 03:51

Tiền giấy 10 xu

Tiền giấy loại 10 xu. Đồng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam hoàn toàn dưới hình thức tiền giấy, với các mệnh giá 10 xu, 20 xu, 50 xu, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng và 50 đồng. Nó được phát hành bởi Binh chủng Tiền của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu vào năm 1963

Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 03:41

Bàn đập gốm

Bàn đập gốm. Hiện vật khảo cổ phát hiện tại Hang Kéo Vãng, xã Vĩnh Lại, Văn Quan. Thuộc văn hóa hậu kỳ đá mới ± 4000 - 3000 năm cách ngày nay.

Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 03:40

Xà cạp

Xà cạp cuốn chân. Trang phục đồng bào dân tộc Mông.

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 11

Tất cả 2842794

Videos

Liên kết website