Thông báo

Hiện vật lịch sử - Cách mạng (30)

Thứ hai, 07 13 2020

Mũ nan – của Ông Đinh Viết Dĩ (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) đã đan và đưa cho các chiến sĩ du kích sử dụng trong thời kỳ 1947 – 1950

Thứ hai, 07 13 2020

Mảnh bom Na- pan - Thực dân Pháp ném xuống Khu du kích Ba Sơn tại Bản Vàng, xã Cao Lâu tháng 06/ 1953

Thứ hai, 07 13 2020

Nhật ký kháng chiến -  của chính trị viên Cao Lộc ghi chép diễn biến về chính trị, quân sự trên mặt trận kháng chiến chống Pháp năm 1949

Thứ hai, 07 13 2020

Giỏ tre - của Bà Hứa Điềm Oanh (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) dùng để đựng đồ tiếp tế cho cán bộ hoạt động bí mật thời kỳ 1947 - 1950.

Thứ hai, 07 13 2020

Búa và Cưa của ông Vi Kiến Xương và Tô Vương Nguyên (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) dùng để sửa chữa vũ khí cho bộ đội thời kỳ 1947 - 1950.

Thứ hai, 07 13 2020

Súng tiểu liên Sten -  của đội vũ trang danh dự huyện Cao Lộc dùng đi tiền trạm xây dựng Khu du kích Ba Sơn thời kỳ 1948 - 1950.

Trang 1 / 5

Hiện vật tiêu biểu

 
Cảnh Hựu Nguyên Bảo – Đời Tống Nhân Tông năm 1034 -1038
Mảnh vỡ rìu có vai – Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH...
Còm Lót – Dụng cụ dùng để đựng kim , chỉ của dân tộc Nùng
Bom bi hình quả trẩu - Giặc Mỹ ném xuống xã Quang Lang, huyện Chi Lăng thời kỳ 1965 – 1968 –...

Video

Liên kết websiteThống kê truy cập

2743204
Hôm nay
Tất cả
370
2743204