Thông báo

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 441/QĐ-UB, ngày 24/6/1993 của UBND tỉnh trên cơ sở Phòng Bảo tồn Bảo tàng (thuộc Sở văn hóa, Thông tin tỉnh Lạng Sơn). Lúc đầu, có tên là Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Lạng Sơn - hoạt động trên cả hai lĩnh vực: Bảo tàng và bảo tồn di tích. Từ tháng 10 năm 2009, Ban Quản lý di tích tách riêng ra thành đơn vị độc lập, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh được tổ chức sắp xếp lại theo Quyết định số 1663/QĐ-UB ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn và mang tên gọi mới là Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn - có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày giới thiệu các sưu tập hiện vật, tài liệu về lịch sử tự nhiên và xã hội của tỉnh phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh có bốn phòng chức năng: Hành chính tổ chức, Nghiệp vụ, Kiểm kê - Bảo quản và Ngân hàng dữ liệu Văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam.

Đăng tại Giới thiệu

Hiện vật tiêu biểu

 
Tiền đồng ngũ thù -  Đời Tân hán Vũ đế 122-117 Trước CN - Chữ triện. Đọc từ...
Túi thổ cẩm - mẹ VNAH Lý Thị Ưa (thôn Vũ Thắng, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn)đã dùng từ...
Hạc -  cuối XIX - đầu XX. xuất xứ Trung Quốc 
Răng gấu tre – Thuộc bộ sưu tập Hang Cốc Mười Tràng Định

Video

Địa chỉ

Liên kết websiteThống kê truy cập

1583869
Hôm nay
Tất cả
1170
1583869