Thông báo

Giới thiệu (4)

Thứ sáu, 02 26 2016

2020-01-31 102349

Thứ hai, 07 15 2013
Thứ hai, 07 15 2013

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 441/QĐ-UB, ngày 24/6/1993 của UBND tỉnh trên cơ sở Phòng Bảo tồn Bảo tàng (thuộc Sở văn hóa, Thông tin tỉnh Lạng Sơn). Lúc đầu, có tên là Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Lạng Sơn - hoạt động trên cả hai lĩnh vực: Bảo tàng và bảo tồn di tích.

Từ tháng 10 năm 2009, Ban Quản lý di tích tách riêng ra thành đơn vị độc lập, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh được tổ chức sắp xếp lại theo Quyết định số 1663/QĐ-UB ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn và mang tên gọi mới là Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. 

Tháng 4/2018, thực hiện chủ trương của Tỉnh về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, Bảo tàng tỉnh tiếp tục được tổ chức lại (theo Quyết định số 671/QĐ-UBND, ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn) trên cơ sở giữ nguyên tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ của Bảo tàng tỉnh và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý bảo tồn di tích. 

Bảo tàng tỉnh là một trong 07 đơn vị trực thuộc của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn có chức năng: Giáo dục truyền thống; gìn giữ và phát huy giá trị di vật lịch sử tự nhiên và xã hội của tỉnh thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền. Thực hiện quản lý, hướng dẫn hoạt động trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh có bốn phòng chức năng: Hành chính tổ chức, Nghiệp vụ Bảo tàng ,Kiểm kê - Bảo quản và Nghiệp vụ di tích.

Thứ hai, 05 06 2013

Nội dung đang được cập nhật

Hiện vật tiêu biểu

 
Tiền đồng ngũ thù -  Đời Tân hán Vũ đế 122-117 Trước CN - Chữ triện. Đọc từ...
Túi thổ cẩm - mẹ VNAH Lý Thị Ưa (thôn Vũ Thắng, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn)đã dùng từ...
Hạc -  cuối XIX - đầu XX. xuất xứ Trung Quốc 
Răng gấu tre – Thuộc bộ sưu tập Hang Cốc Mười Tràng Định

Video

Liên kết websiteThống kê truy cập

2086811
Hôm nay
Tất cả
2247
2086811