Ấn phẩm

Ấn phẩm (26)

Thứ tư, 05 Tháng 1 2022 11:50

Sli Slình Làng

Chủ biên : Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc                   

Chịu trách nhiệm xuất bản :Nguyễn Văn Thắng                    

Xuất bản: Tháng 3/2010

Số trang : 298 trang

Thứ tư, 05 Tháng 1 2022 11:48

Người Nùng Cháo ở Nà Lầu

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Chịu trách nhiệm xuất bản :Cát Thị Khánh Vân

Xuất bản: Năm 2020

Số trang : 197 trang

Thứ tư, 05 Tháng 1 2022 11:47

Nghi lễ then giải hạn của người Tày

Tác giả: Nguyễn Thị Hoa

Chịu trách nhiệm xuất bản : TS. Hoàng Văn An

Xuất bản: Tháng 06/2014

Số trang : 276 trang

Tác giả: TS. Hoàng Văn Páo

Chịu trách nhiệm xuất bản : Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Lạng Sơn

Xuất bản: Tháng 03/2012

Số trang : 211 trang

Chủ biên : Huyện Ủy- Hội đồng Nhân dân – UBND huyện Bắc Sơn

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Chịu trách nhiệm xuất bản : Lưu Xuân Lý

Xuất bản: năm  2014

Số trang : 611 trang

Nhóm biên tập:    Hoàng Tấn Cư  - Trần Đình Can – Nguyễn Thị Thắm – Đỗ Trí Tú

Chịu trách nhiệm xuất bản : Sở Văn hóa Thể Thao và Du Lịch Lạng Sơn

Xuất bản: Tháng 01/2018

Số trang : 300 trang

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 3

Tất cả 2818916

Videos

Liên kết website