Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 16:16

Triển lãm chuyên đề “Đường số 4 rực lửa”

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông năm 1947 và  chiến thắng Chiến dịch Biên giới 1950 là một trong những sự kiện lịch sử có tầm chiến lược, tác động đến tiến trình cuộc cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi.

Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947  là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện  nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của Việt Minh. Nhưng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,  với ý chí và tinh thần quả cảm, quân và dân ta đã làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp. Chiến thắng chiến dịch Việt Bắc đã  bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến, bảo toàn và nâng cao sức chiến đấu của bộ đội chủ lực, bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc, đồng thời đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của quân Pháp buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài để đối phó với ta.

Chiến dịch Biên giới 1950 là chiến dịch tiến công quy mô  lớn đầu tiên của quân đội ta vào hệ thống phòng ngự của quân Pháp trên tuyến biên giới Việt – Trung,  với mục đích tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới, mở đường giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới, từ thị xã Cao Bằng đến thị trấn Đình Lập (Lạng Sơn) – một địa bàn chiến lược trọng yếu, tạo nên thế trận mới vững chắc; căn cứ địa và vùng tự do Việt Bắc được mở rộng, chiến dịch giành thắng lợi đã làm phá sản âm mưu “khóa chặt biên giới Việt-Trung” của thực dân Pháp và  đẩy  quân Pháp  vào thế phòng ngự bị động.

Với thắng lợi của hai Chiến dịch, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn luôn vinh dự và tự hào về những thành tích đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch toàn thắng, tự hào về những chiến công hiển hách của quân và dân ta đã ghi dấu trên con Đường số 4 rực lửa anh hùng.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Chiến dịch Việt Bắc  Thu – Đông năm 1947, 72 năm giải phóng Lạng Sơn và 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn triển lãm chuyên đề “Đường số 4 rực lửa”.

Thông qua hoạt động triển lãm, nhằm ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta, qua đó làm nổi bật tầm vóc ý nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, xu hướng đấu tranh vì hòa bình, phát triển của dân tộc giúp cho thế hệ trẻ trong quân đội, cũng như tuổi trẻ tại địa phương  vững tin tiếp bước cha anh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, số 6 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Khai mạc: 9 giờ, ngày 14/10/2022

Thời gian mở cửa: Các ngày trong tuần, từ ngày 14-30/10/2022

Vậy Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính mời quý khách đến tham quan triển lãm.

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 2

Tất cả 2818915

Videos

Liên kết website