Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 12:24

Triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử”

          Thực hiện kế hoạch số 34/KH-BCĐ, ngày 19/02/2021 của Ban chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025 về tổ chức kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2021). Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Triển lãm chuyên đề: “Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử”tại huyện Bắc Sơn từ ngày 23-28/9/2021.

 

            Triển lãm giới thiệu trên 100 hình ảnh tư liệu, tài liệu về Lạng Sơn từ thời phong kiến đến đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh Biên giới. Đặc biệt triển lãm nhấn mạnh về những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong công cuộc đổi mới. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử địa phương, bồi dưỡng phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

            Nội dung triển lãm gồm 4 phần:

            - Phần 1: Lạng Sơn - Vùng đất, con người

            - Phần 2: Lạng Sơn - Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

            - Phần 3: Lạng Sơn - Thời kỳ đổi mới và phát triển

- Phần 4: Bản đồ châu, huyện, tỉnh Lạng Sơn thời Đồng Khánh 1888

Thông qua hoạt động triển lãm nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra./.

Một số hình ảnh trong nội dung triển lãm:

1

2

3

Bài viết : Hoàng Minh Nguyệt

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 3

Tất cả 2800282

Videos

Liên kết website