Thông báo

Triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử”

  • Thứ hai, 09 27 2021

          Thực hiện kế hoạch số 34/KH-BCĐ, ngày 19/02/2021 của Ban chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025 về tổ chức kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2021). Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Triển lãm chuyên đề: “Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử”tại huyện Bắc Sơn từ ngày 23-28/9/2021.

 

            Triển lãm giới thiệu trên 100 hình ảnh tư liệu, tài liệu về Lạng Sơn từ thời phong kiến đến đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh Biên giới. Đặc biệt triển lãm nhấn mạnh về những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong công cuộc đổi mới. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử địa phương, bồi dưỡng phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

            Nội dung triển lãm gồm 4 phần:

            - Phần 1: Lạng Sơn - Vùng đất, con người

            - Phần 2: Lạng Sơn - Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

            - Phần 3: Lạng Sơn - Thời kỳ đổi mới và phát triển

- Phần 4: Bản đồ châu, huyện, tỉnh Lạng Sơn thời Đồng Khánh 1888

Thông qua hoạt động triển lãm nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra./.

Một số hình ảnh trong nội dung triển lãm:

1

2

3

Bài viết : Hoàng Minh Nguyệt

Đăng tại Tin tức

Hiện vật tiêu biểu

 
Cảnh Hựu Nguyên Bảo – Đời Tống Nhân Tông năm 1034 -1038
Mảnh vỡ rìu có vai – Hiện vật sưu tập tại Hang Thẩm Đán Lài thuộc VH Bắc Sơn thuộc VH...
Còm Lót – Dụng cụ dùng để đựng kim , chỉ của dân tộc Nùng
Bom bi hình quả trẩu - Giặc Mỹ ném xuống xã Quang Lang, huyện Chi Lăng thời kỳ 1965 – 1968 –...

Video

Liên kết websiteThống kê truy cập

2743166
Hôm nay
Tất cả
2195
2743166