Thứ năm, 13 Tháng 5 2021 17:21

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển lãm chuyên đề: “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”

Căn cứ kế hoạch số: 28/KH-SVHTTDL, ngày 05/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.


 9

Cổng chào triển lãm

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển lãm chuyên đề: “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”, nhằm tuyên truyền, giới thiệu tới nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, những kết quả đạt được của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức và tài xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2021. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức  của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; giúp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử.


10 

Pano triển lãm trong khu vực khuôn viên Bảo tàng

 

            Triển lãm giới thiệu hơn 200 ảnh tư liệu, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về những hoạt động, thành tựu của Quốc hội trong 75 năm; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 3 phần:

- Phần 1: Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam.

- Phần 2: Những thành tựu nổi bật của Quốc hội Việt Nam từ năm 1976 - 2020

- Phần 3: Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Triển lãm góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Thời gian triển lãm: Từ ngày18/5/2021 đến hết ngày 18/6/2021.

                                                                                                                         Hoàng Minh Nguyệt

 

Last modified on Thứ năm, 13 Tháng 5 2021 17:23

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 43

Tất cả 2792102

Videos

Liên kết website