In trang này

THÔNG BÁO BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN SẼ TẠM DỪNG PHỤC VỤ KHÁCH THAM QUAN TẠI NHÀ TRƯNG BÀY BẢO TÀNG

THÔNG BÁO

BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN SẼ TẠM DỪNG PHỤC VỤ KHÁCH THAM QUAN TẠI NHÀ TRƯNG BÀY BẢO TÀNG TỪ 0 GIỜ NGÀY 28/3/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI THEO QUY ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

TRÂN TRỌNG!

Đăng tại Tin tức