Hiện vật tiền cổ

Hiện vật tiền cổ (25)

Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 03:12

Tiền kim loại

Tiền kim loại "Bách phân chi nhất" - Thuộc bộ sưu tập tiền Đông Dương  năm 1919

Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 03:51

Tiền giấy 10 xu

Tiền giấy loại 10 xu. Đồng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam hoàn toàn dưới hình thức tiền giấy, với các mệnh giá 10 xu, 20 xu, 50 xu, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng và 50 đồng. Nó được phát hành bởi Binh chủng Tiền của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu vào năm 1963

Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 01:18

Hàm Bình nguyên bảo

Hàm Bình nguyên bảo

Đời Tống Chân Tông 998-1003

Thứ ba, 22 Tháng 10 2013 08:21

Tiền Trung Quốc từ 626 đến1861

Khai Nguyên Thông Bảo

Đời Vua Đường Cao Tổ (618-626)

Thứ ba, 22 Tháng 10 2013 08:16

Tiền Trung Quốc

Tống Nguyên Thông Bảo

Đời vua Tống Thái Tổ (960-963)

Thứ ba, 22 Tháng 10 2013 08:08

Tiền Trung Quốc

Hồng Võ Thông Bảo

Triều vua Minh Thái Tổ (1368-1398)

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 28

Tất cả 2798173

Videos

Liên kết website