Thông báo

Hiện vật tiền cổ (18)

Tiền đồng ngũ thù Featured
Thứ hai, 12 19 2016

Tiền đồng ngũ thù Đời Tân hán Vũ đế 122-117 Trước CN

- Chữ triện. Đọc từ phải sang trái

Thứ tư, 08 31 2016

Tiền Đông Dương – Loại 1 cent năm 1940

Thứ tư, 08 31 2016

Tiền kim loại Đông Dương loại ¼ cent  năm 1941

Thứ tư, 08 31 2016

Tiền kim loại  “ Bách phân chi nhất ” – năm 1926

Nguyên Hòa Thông Bảo Featured
Thứ tư, 08 31 2016

Tiền kim loại cổ Việt Nam – Nguyên Hòa Thông Bảo, thời Lê Trang Tông

Thứ tư, 06 22 2016

Tiền kim loại "Bách phân chi nhất" - Thuộc bộ sưu tập tiền Đông Dương  năm 1919

Trang 1 / 3

Hiện vật tiêu biểu

 
Tiền đồng ngũ thù -  Đời Tân hán Vũ đế 122-117 Trước CN - Chữ triện. Đọc từ...
Túi thổ cẩm - mẹ VNAH Lý Thị Ưa (thôn Vũ Thắng, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn)đã dùng từ...
Hạc -  cuối XIX - đầu XX. xuất xứ Trung Quốc 
Răng gấu tre – Thuộc bộ sưu tập Hang Cốc Mười Tràng Định

Video

Liên kết websiteThống kê truy cập

2086840
Hôm nay
Tất cả
2276
2086840