Hiện vật lịch sử - Cách mạng

Hiện vật lịch sử - Cách mạng (36)

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 02:26

Mũ nan

Mũ nan – của Ông Đinh Viết Dĩ (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) đã đan và đưa cho các chiến sĩ du kích sử dụng trong thời kỳ 1947 – 1950

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 02:22

Mảnh bom Na- pan

Mảnh bom Na- pan - Thực dân Pháp ném xuống Khu du kích Ba Sơn tại Bản Vàng, xã Cao Lâu tháng 06/ 1953

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 02:16

Nhật ký kháng chiến

Nhật ký kháng chiến -  của chính trị viên Cao Lộc ghi chép diễn biến về chính trị, quân sự trên mặt trận kháng chiến chống Pháp năm 1949

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 02:15

Giỏ tre

Giỏ tre - của Bà Hứa Điềm Oanh (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) dùng để đựng đồ tiếp tế cho cán bộ hoạt động bí mật thời kỳ 1947 - 1950.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 02:12

Búa và Cưa

Búa và Cưa của ông Vi Kiến Xương và Tô Vương Nguyên (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) dùng để sửa chữa vũ khí cho bộ đội thời kỳ 1947 - 1950.

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 02:10

Súng tiểu liên Sten

Súng tiểu liên Sten -  của đội vũ trang danh dự huyện Cao Lộc dùng đi tiền trạm xây dựng Khu du kích Ba Sơn thời kỳ 1948 - 1950.

Giờ tham quan

+ Sáng 7h30 – 11h30

+ Chiều 13h30 – 17h

Các ngày trong tuần
(tham quan ngày nghỉ lễ, T7, CN vui lòng liên hệ trước)

Thống kê truy cập

Hôm nay 48

Tất cả 2808080

Videos

Liên kết website