Thông báo

Hiện vật khảo cổ (31)

Thứ ba, 06 14 2016

Thuộc nền Văn hóa Đông Sơn. Niên đại cách đây ± 3000 năm.

Thứ ba, 06 14 2016

Thuộc nền Văn hóa Đông Sơn. Niên đại cách đây ± 3000 năm. Phát hiện ở Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn

Thứ hai, 03 28 2016

 Vỏ ốc biển trang sức.Sưu tập hiện vật hang Bà Đầm (Nhất Hòa, Bắc Sơn). Hậu kỳ đá mới - Sơ kỳ Kim khí 5000- 3000 năm cách  ngày nay.

Thứ hai, 03 28 2016

Mảnh xẻng đá. Hiện vật khảo cổ phát hiện tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.Thuộc văn hóa hậu kỳ đá mới ± 4000 - 3000 năm cách ngày nay.

Thứ hai, 03 28 2016

Bàn đập gốm. Hiện vật khảo cổ phát hiện tại Hang Kéo Vãng, xã Vĩnh Lại, Văn Quan. Thuộc văn hóa hậu kỳ đá mới ± 4000 - 3000 năm cách ngày nay.

Thứ hai, 03 28 2016

Thân cây hóa thạch hiện vật khảo cổ được phát hiện tại Na Dương, Lộc Bình.

Trang 4 / 6

Hiện vật tiêu biểu

 
Tiền đồng ngũ thù -  Đời Tân hán Vũ đế 122-117 Trước CN - Chữ triện. Đọc từ...
Túi thổ cẩm - mẹ VNAH Lý Thị Ưa (thôn Vũ Thắng, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn)đã dùng từ...
Hạc -  cuối XIX - đầu XX. xuất xứ Trung Quốc 
Răng gấu tre – Thuộc bộ sưu tập Hang Cốc Mười Tràng Định

Video

Địa chỉ

Liên kết websiteThống kê truy cập

1552957
Hôm nay
Tất cả
2318
1552957