In trang này

Rìu có vai

Rìu có vai – Thuộc bộ sưu tập hiện vật văn hóa Bắc Sơn