In trang này

Nội quy của Bảo tàng

I. Nội quy tham quan Bảo tàng.

    1. Mọi nhu cầu đến tham quan, học tập, nghiên cứu xin liên hệ trước với phòng Hành chính.

    2. Quý khách cần giải đáp hoặc góp ý xin mời gặp phòng Nghiệp vụ, hoặc ghi vào sổ góp ý.

    3. Không được mang vào nhà trưng bày: vũ khí, chất cháy, nổ, chất độc.

    4. Giữ vệ sinh chung, không hút thuốc và gây ồn ào hoặc động chạm vào hiện vật, thiết bị trưng bày.

II. Vé vào cửa.

     Miễn phí hoàn toàn cho các cá nhân, tập thể khi đến tham quan, học tập, nghiên cứu tại Bảo tàng.